מדיניות איכות

מדיניות האיכות ובטיחות המזון סנדוויצ'ולוגיה בע"מ

חברת סנדוויצ'ולוגיה בע"מ העוסקת בייצור והכנת כריכים וסלטים רואה בהשגת רמת איכות ובטיחות גבוהה למוצריה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי.

הנהלה החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות החוק על מנת להבטיח מוצרים איכותיים ובטיחותיים לצריכה .

פרוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ברמה איכותית גבוהה.

פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות וכן בבטיחות המזון והפקת לקחים.

הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.

אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.

מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים .

בקרה על ספקים וקבלני משנה.

עמידה בחוקים, צווים ותקנות.

כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.

אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות. ISO:9001:2015

אחזקה ויישום דרישות מערכת HACCP

מערכת שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות ובטיחות המזון.

חברת סנדוויצ'ולוגיה בע"מ תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.

ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות.